Bordro Hizmetleri

Tarafımızca sağlanan Bordro dış kaynak kullanmanın Şirketinize sağlayacağı değer ve kazançlar;

 • Yasal sorumluluklarınızı devrederek mevzuatın karmaşıklığı sonucu oluşacak risklerinizden sorumlu olmayacaksınız,
 • Bordro hesaplamalarınız için ayrılan bütçenizden tasarruf etmenizi sağlayabiliriz,
 • İş hayatının dinamik yapısında sürekli değişim gösteren yasal mevzuatın takibi sorumluluğunu devrederek iş yükünüzü çözüm ortağınız olarak azaltabiliriz,
 • Ücret gizliliğini en üst düzeyde saklı tutarız,
 • Bordro hesaplamalarının, personel bilgilerinin, bildirimlerin, kişisel hafızadan, kurumsal hafızaya taşıyarak sürecin aynı kalitede, kesintisiz ve sorunsuz yürütülmesini sağlarız,

Ek olarak şirketinizden gelecek talepler üzerine bordro hesaplamalardan sonra standart olarak sağladığımız hizmetler;

 • İhtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan bordro raporlarınızın hazırlanması,
 • Çalışanların bordro sliplerinin hazırlanması,
 • Çalışanlara ait ödeme dosyalarının ilgili bankanın sisteme göre hazırlanarak elektronik ortamda gönderilmesi,
 • Sosyal güvenlik kurumu;
 • a) Aylık prim ve hizmet bildirgelerinin E-bildirge formatında hazırlanarak tahakkukların alınması,
  b) İşe başlama ve işten ayrılma bildirimlerinin yapılması,

 • Bordro kayıtlarının otomatik olarak şirket muhasebe sistemine aktarımını sağlayan bordro mahsup fişinin oluşturulması,
 • İşten ayrılan personel için yapılan kıdem-ihbar tazminatı hesapları,
 • Kıdem-ihbar-izin karşılık hesaplarının istenilen periyotlarda yapılması,